Samouczki, sprawy organizacyjne

Ważne informacje organizacyjne i techniczne od Dyrekcji szkoły i Administratora platformy.